Izolowanie rur jest konieczne, aby chronić je przed korozją, niszczącym wpływem czynników zewnętrznych, w celu minimalizacji strat ciepła i wydłużenia żywotność całej konstrukcji. Dlatego przeznaczenie izolacji rurociągów i ich rodzaj zależy od surowca konstrukcji metalowej. Ważna jest też izolacja obiektów budowlanych, a taka zapewnia firma Folmar.

Systemy ciepłej i zimnej wody, sieci ciepłownicze, rurociągi gazowe i transportujące materiały ropopochodne są chronione za pomocą:
– styropianu;
– pianki poliuretanowej;
– taśm z polietylenu lub polichlorku winylu.

Otulina rur z pianki poliuretanowej zwiększa wydajność ochrony hydroizolacyjnej. Ma wysoki współczynnik przewodności cieplnej, jest odporny na działanie pary wodnej i wilgoci, odporny na zmiany temperatury. Straty ciepła nie przekraczają 4 – 6%.

Urządzenie termoizolacyjne ze spienionego poliuretanu to dwie półskorlupy ze wpustami wykonanymi z twardego materiału o zamkniętej strukturze. Zdecydowana większość komórek jest napełnionych gazem. Warstwa termoizolacyjna jest wytwarzana na bazie dwóch chemicznych składników: poliolu i izocyjanianu. Taka powłoka jest stosowana w układaniu naziemnym i podziemnym bezkanałowym.

Materiał ma niewielką wagę i wymiary, które zależą od średnicy izolowanego odcinka rury.
Grubość izolacji termicznej jest opracowywana z uwzględnieniem wymagań dotyczących oszczędzania energii określonych w dokumentacji regulacyjnej.
Gęstość sztywnej pianki poliuretanowej wynosi co najmniej 60 kg / m3.
Podczas montażu przewodów odległość między rurami ze stali w izolacji poliuretanowej jest minimalna.

Projektowanie i wytwarzanie izolacji poliuretanowej odbywa się w warunkach fabrycznych na specjalnym sprzęcie. Proces przebiega w kilku etapach.

Pianka poliuretanowa jest bezpieczna dla środowiska naturalnego człowieka.

Powłoki z pianki poliuretanowej do izolacji rur biorących udział w układaniu rurociągów technologicznych sieci ciepłowniczych i innych obiektów przemysłowych zapewniają:
– ochronę konstrukcji stalowych przed negatywnym wpływem środowiska zewnętrznego;
– długi czas pracy;
– skrócenie czasu prac budowlanych;
– możliwość stosowania produktów w regionach o niesprzyjającym klimacie.
–  izolacja obiektów geommebraną